Dodany: 2012-07-30 12:40:21

 

Jak wygląda rejestracja pojazdu By wedle prawa polskiego móc prowadzić pojazd mechaniczny na drogach publicznych potrzebny jest specjalny dokument. Pierwszym krokiem do jego zdobycia jest udział w kursie organizowanym przez takie jednostki jak nauka jazdy poznań, następnie zdać trzeba państwowy egzamin i zgłosić się do odpowiedniego Starostwa Powiatowego o wydanie blankietu.

 

Do prowadzenia pojazdu potrzebny jest jeszcze sam samochód, który również trzeba zarejestrować. Jak możemy się do wiedzieć od instruktorów, jakich zatrudnia nauka jazdy poznań, przebieg procedury określają szczegółowe przepisy. Przede wszystkim samochód musi posiadać udokumentowane pochodzenie (dowód, że nie jest kradziony), aktualny przegląd techniczny dopuszczający go do ruchu oraz ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej).

 

Z kompletem dokumentów należy udać się do odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym. Ta otrzymujemy dowód rejestracyjny, tablice oraz naklejkę identyfikacyjną na szybę. Pojazdy jakie posiada nauka jazdy poznań, przechodzą taką sama procedurę..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Jak wygląda rejestracja pojazdu
Nick: